Katalog produktů

Nábytkové systémy

 Najdete nás na Facebooku:

 

 

  

ČESKÝ VÝROBCE KUCHYNÍ

 

SYKORA - MY!KITCHEN

Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin .

 I. Provozovatel

 Provozovatel internetového obchodu www.MAHON.cz - prodávající:

Libuše Juráňová

Dlouhá 30, Hustopeče nad Bečvou, 753 66

IČ: 68338899

DIČ: CZ7958255690

živnostenské oprávnění vydáno dne 4.11.2008 Městským úřadem Hranice pod č.j. OŘÚ/30092/08

 

Kontaktní údaje - adresa pro doručování:

Libuše Juráňová - MAHON nábytek

Dlouhá 214 

753 66 Hustopeče nad Bečvou

tel: 581694140

fax: 581694141

e-mail: nabytekmahon@centrum.cz

 

II. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mahon.cz a vymezují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího. Vzhledem k platné právní úpravě se pro účely těchto obchodních podmínek rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a vztahuje se na něj ochrana spotřebitele podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z.č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákona na ochranu spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb. v platném znění) a kupující, který spotřebitelem není a této ochrany nepožívá.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami pouze v rozsahu, které se ho týkají a dále obchodním zákoníkem.

 

III. Objednávka - kupní smlouva

Elektronická objednávka zaslaná kupujícím prostřednictvím internetového obchodu je závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí (druh zboží, počet kusů, barva a provedení, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní údaje). Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s jeho objednávkou (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Tímto mezi kupujícím a prodávajícím vzniká smluvní vztah. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, který opakovaně nesplnil svůj závazek převzít a zaplatit objednané zboží.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována a je přístupna k nahlédnutí kupujícímu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání zboží. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Smlouvy jsou uzavírány v jazyce českém. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

1) Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem:

V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Podmínky pro vrácení kupní ceny:

• projev vůle o odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odeslán nejpozději 14. den od převzetí zboží (dopisem na adresu Libuše Juráňová - MAHON nábytek, Dlouhá 214, 753 66 Hustopeče nad Bečvou nebo e-mailem na adresu nabytekmahon@centrum.cz). V odstoupení musí být vždy uvedeno číslo objednávky a způsob, jakým budou vráceny peníze (převodem na účet nebo složenkou).

• zboží, nejlépe současně s dopisem o odstoupení, je třeba doručit na vlastní náklady na adresu Libuše Juráňová - MAHON nábytek, Dlouhá 214, 753 66 Hustopeče nad Bečvou.

• zboží je třeba doručit v původním nepoškozeném obalu

• zboží nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi (originál)

• nelze posílat zboží na dobírku

• je vhodné zboží pro přepravu pojistit

Při splnění všech výše uvedených podmínek budou peníze za zboží vráceny složenkou nebo převodem na uvedený účet a to do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo např. k částečnému používání či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno), je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající má v tomto případě právo na vrácení kupní ceny ve snížené hodnotě.

 

2) Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího:

Prodávající může odstoupit zcela nebo z části od kupní smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí, popř. nedodává nebo v případě, že se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. Pokud tato situace nastane, prodávající se neprodleně dohodne s kupujícím na dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a dojde-li k odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů, vrátí prodávající kupujícímu celou zaplacenou částku nejpozději do 3 pracovních dnů od stornování objednávky.

 

V. Dodání zboží

Dodání objednaného zboží je realizováno v co nejkratším termínu v závislosti na dostupnosti u výrobce a provozních možnostech prodávajícího. Obvyklým termínem pro dodání sériově vyráběného nábytku jsou 2-4 týdny, u nábytku s volitelnými parametry (barva provedení, potahová látka čalouněného nábytku apod.) může být dodací lhůta delší (4-8 týdnů).

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím na objednávce (v objednávce lze rozlišit adresu fakturační a adresu dodací). Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, pokud si zákazník nestanoví v objednávce vyzvednutí zboží v prodejně. V takovém případě není účtován žádný poplatek za dopravu a kupující je povinen vyzvednout si zboží do 3 pracovních dnů od obdržení aviza. Podmínky a poplatky za dopravu zboží jsou uvedeny v samostatné sekci DOPRAVA (www.mahon.cz).

Zboží je dodáváno v demontovaném stavu spolu s veškerým příslušenstvím pro jeho smontování. Prodávající nezajišťuje montáž. Některé výrobky mohou být dodávány již smontované. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (fakturu), případně vyžaduje-li to povaha zboží také návod na používání v českém jazyce a záruční list. Pokud není přiložen, slouží jako záruční list daňový doklad.

Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určenou adresu. Součástí plnění není stěhování ani instalace zboží do bytu kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím a zaplacením kupní ceny. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím pověřená osoba k převzetí zboží nebo kupující není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši, případně i škodu, která opakovaným dodáním prodávajícímu vznikla.

 

VI. Převzetí zboží

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zejména je třeba zkontrolovat počet balení dle etikety na jednotlivých balících nebo podle dodacího či přepravního listu. Počet balení je vhodné zapsat při převzetí do přepravního listu dopravce.

Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Pokud zásilka obsahuje sklo nebo skleněné části, je nezbytné tyto díly vybalit a zkontrolovat zvlášť. Poškození nebo rozbití skla je třeba zapsat do přepravního listu. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

V případě zjištění výrobní vady po rozbalení zásilky, jejíž obal nebyl porušen, je kupující oprávněn zboží reklamovat. Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem uvedeným v samostatné sekci REKLAMACE (www.mahon.cz).

 

VII. Platba za zboží

Způsob platby za zboží upřesní kupující na objednávkovém formuláři. Po dohodě je možno způsob platby změnit, nejpozději však do doby odeslání zboží na adresu kupujícího. Platba probíhá jedním z uvedených způsobů:

 

1. Na dobírku

Objednané zboží je odesláno na adresu uvedenou v objednávce a kupující platí částku za zboží plus dopravné (je-li účtováno) přímo při převzetí zboží v hotovosti. Odeslání je oznámeno e-mailem.

 

2. Platba předem bankovním převodem

Po obdržení objednávky je kupujícímu zaslána e-mailem zálohová faktura na částku za zboží plus dopravné (je-li účtováno). Splatnost zálohové faktury je 3 dny. Údaje pro platbu jsou uvedeny na faktuře, číslo zálohové faktury slouží jako variabilní symbol. Zboží je expedováno po přijetí platby v rámci dodací lhůty. Odeslání zboží je oznámeno e-mailem. Při platbě předem poskytuje prodávající slevu z ceny zboží ve výši max. 3%

 

3. Platba na splátky prostřednictvím společnosti ESSOX

Kupující vstupuje ve smluvní vztah se společností Essox, s.r.o., Senovážné nám. 231/7, České Budějovice. Při uzavření objednávky je současně uzavřena i úvěrová smlouva na základě podmínek společnosti Essox a zvoleného splátkového produktu. Informaci o uzavření smlouvy obdrží od spol. Essox také prodávající. Kupujícímu je pak zaslána zálohová faktura na částku ve výši přímé platby. Splatnost zálohové faktury je 3 dny. Číslo zálohové faktury slouží jako variabilní symbol. Přímá platba může být uhrazena i hotově při převzetí zboží. Zboží musí převzít výhradně osoba, jejímž jménem byla uzavřena úvěrová smlouva. Zboží je expedováno po přijetí platby v rámci dodací lhůty. Odeslání zboží je oznámeno e-mailem.

 

4. Platba při osobním vyzvednutí

Při vyzvednutí zboží v některé z prodejen (Hustopeče nad Bečvou, Valašské Meziříčí nebo Hranice) je kupující předem vyrozuměn e-mailem či telefonicky o skutečnosti, že zboží je připraveno k odběru na dané prodejně. Kupující platí částku za zboží při převzetí, a to v hotovosti nebo kartou. Při platbě kartou je třeba mít na vědomí, že některé karty nemusejí být akceptovány, nebo že mohou mít nastaven limit platby. Zboží je nutno vyzvednout do 3 pracovních dnů od obdržení aviza, jinak bude odesláno na adresu kupujícího na dobírku (cena se pak může zvýšit o dopravné a manipulační poplatek 400,- Kč).

 

VIII. Ochrana osobních údajů

Při shromažďování a zpracování osobních údajů se prodávající řídí zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů, a to na dobu neurčitou. Prodávající se zavazuje využít tyto údaje pouze pro zdárné vyřízení objednávky, následně je pak může použít také pro případnou další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky.

Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající odstraní ze své databáze osobní údaje registrovaného zákazníka v nezbytně nutném rozsahu, a to nejpozději do tří dnů od doručení písemné žádosti.

 

IX. Záruka a reklamace

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat návod k použití výrobku (je-li přiložen) a také návod na ošetřování a následně se těmito informacemi řídit. Před montáží je třeba prostudovat montážní návod a postupovat podle něj při smontování výrobku. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci reklamace. Podrobné záruční podmínky a reklamační řád jsou uvedeny v samostatné sekci REKLAMACE (www.mahon.cz).

 

X. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu.

Kupující je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům mají ilustrativní charakter a barva provedení se může ve skutečnosti od vyobrazení mírně lišit.

XI . Řešení sporů 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 


Otevírací doba

Prodejna Hustopeče nad Bečvou

PO 9:00- 18:00 hod.

ÚT 9:00 - 18:00 hod.

ST 9:00 - 18:00 hod

ČT 9:00 - 18:00 hod.

PÁ 9:00 - 18:00 hod.

SO 9:00 - 12:00 hod

 

Prodejna Valašské Meziříčí

PO 9:00 - 18:00 hod.

ÚT 9:00 - 18:00 hod.

ST 9:00 - 18:00 hod

ČT 9:00 - 18:00 hod.

PÁ 9:00 - 18:00 hod.

SO 9:00 - 12:00 hod

 

Kontaktní informace

Dlouhá 214
753 66 Hustopeče nad Bečvou

tel.: 581 694 140

mobil: 777 708 593

e-mail: nabytekmahon@centrum.cz